Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Milyen mértékű lehet a korrupció Kerepesen?

Beküldte vigjanos - 2013, április 16 - 01:33
vigjanos képe

A Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató Központjának honlapján jelent meg nemrég egy érdekes tanulmány “Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló” címmel. Ebben a munkában 417 magyarországi önkormányzat honlapját vizsgálták meg a kutatók abból a szempontból, hogy a weboldalaikon az önkormányzatok mennyire engednek betekintést a saját működésükbe, gazdálkodásukba, a közpénzek felhasználásába.

Azt talán nem nehéz belátni, hogy minél több információt közöl egy szervezet magáról, minél több dokumentációt jelentet meg nyilvánosan, annál kevésbé tételezhető fel, hogy bármiféle korrupciógyanús ügylet folyna a háttérben. Kétféle index alapján rangsorolták az önkormányzatokat:

- Magyar Önkormányzatok Nyitottsági Index (MANYI) amely azt hivatott mérni, hogy mennyire enged bepillantást az illető önkormányzat a működésébe a világhálón,

- Önkormányzato Törvénytiszteleti Index (ÖNTI), pedig azt mutatja be, hogy mennyire tartják be egy-egy településen a törvényekben előírt, kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok publikálását.

Mindannyiunk legnagyobb bánatára Kerepes nem került bele a merítésbe, pedig kíváncsian vártuk volna a szinte matematikai pontosságú értékelést. Tegyük meg most mi, és a mellékelt dokumentum vizsgálati szempontjai szerint vizsgáljuk meg, hogy mi lehet a helyzet szűkebb pátriánkban, Kerepesen!

2.1 pont: Idegen nyelv

Kerepes honlapja semmilyen idegen nyelven nem érhető el!

1 rosszpont!

2.2 pont: Honlap térkép, keresőmotor

(egy weboldal átláthatóságát, a rajta elhelyzett tartalmak kereshetőségét nagyban növeli ezek megléte)

Kerepes honlapján semmi ilyet nem találunk.

1 rosszpont!

2.3 pont: Közbeszerzési szerződések

A Közbeszerzési törvény 31. § (1) e) pontja kimondja, hogy „a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket” köteles közzétenni a honlapján az ajánlatkérő.

Nos a “Közérdekű adatok” menüpont elnavigál egy másik weboldalra bennünket, amely helyről nem derül ki, hogy miféle kapcsolatban áll az önkormányzat hivatalos honlapjával. De fogadjuk el, hogy ez az oldal is része Kerepes honlapjának! Itt kutakodva friss adatoknak nyoma sincs, az egyetlen közbeszerzésekkel kapcsolatos adat egy 2008-as statisztikai összegzés, de itt sem találunk szerződéseket.

De éppenígy nincs nyoma a régi hivatal értékesítésével kapcsolatos dokumentumoknak, a Faluház átépítése, szilasi buszfordulóban nemrég felépült, sietve átadott és azóta sem működő építménynek, a Mosolyvár, a bölcsőde, a területvásárlások -eladások szerződéseinek és dokumentumainak sem.

Azt hiszem itt is odaítélhetjük a rosszpontot.

2.4. Közbeszerzési terv, éves statisztikai összegzés

A közbeszerzési törvény 31. § (1) a) ill. g) pontja kimondja, hogy a honlapon kötelező „közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait)” ill. „a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést”. Fontos megjegyezni, hogy ez a törvény arra az esetekre is vonatkozik, amikor az önkormányzat nem kötött közbeszerzési eljárás alapján szerződéseket.

Az előző pontban már említettük, hogy egy 2008 adat szerepel ugyan a kapcsolt oldalon, de mivel azóta is jelentős mértékű közbeszerzések, pályázatok bonyolódtak településünkön, ezért úgy gondolom, hogy itt is elégtelenre vizsgáztunk a vizsgálati feltétel alapján.

Rosszpont!

2.5. Egyéb közbeszerzési adatok

A közbeszerzési törvény előírja, hogy a megvalósult szerződések teljesítésére vonatozó adatokat is elérhetővé kell tenni a honlapon. Ide tartoznak még a „a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás” illetve „a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzésének” dokumentumai is.

Ezekből egyet sem találunk az önkormányzat honlapján, vagy a kapcsolt oldalon.

Rosszpont!

2.6. Testületi ülések jegyzőkönyvei

Az „információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv., az Általános közzétteli lista II./8. pontjában előírja a jegyzőkönyvek közzétételét.

Bár eléggé hiányosan (például a 2010. év januári valamint július utáni jegyzőkönyvek hiányoznak), de ennek a kötelezettségnek többé kevésbé eleget tesz az önkormányzat, ne mondja senki, hogy szőrös szívűek vagyunk, ezt fogadjuk el!

Végre egy jópont!

2.7. Testületi ülések előzetes napirendje

Az információszabadság törvényben szereplő Általános közzétételi lista II./9. pontja alapján közzé kell tenni „(…) a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések”-et a benyújtást követően, azonnali hatállyal.

A tavalyi év közepétől kisebb noszogatás és segítség hatására az önkormányzat közzéteszi a napirendet és az előterjesztéseket.

Ismét egy jópont!

2.8. Bizottsági ülések

Bár törvényi előírások szerint ezeknek a jegyzőkönyveit nem kötelező közzétenni, de tisztában kell azzal lennünk, hogy az érdemi döntések legtöbbször a bizottságokban születnek. Ezeknek az üléseknek a jegyzőkönyvei nincsenek a honlapon közzétéve.

Rosszpont!

2.9. Európai Uniós pályázatok leírása, szerződések

Az információszabdságról szóló törvény mellékletében szereplő közzétételi lista III. részének 7. pontjának értelmében „Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések” is ilyen kötelezően közzéteendő tételnek számítanak.

Bár jónéhány ilyen zajlott a településünkön az elmúlt években erről nem találni adatot a honlapokon.

Rosszpont!

2.10. Nem normatív támogatások

A 2003. évi XXIV. Törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról (továbbiakban: üvegzseb törvény) szóló tv. 5. §-nak értelmében az önkormányzatoknak nyilvánosságra kell hozni a „nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat”.

Nem találtam ilyen adatokat a honlapon!

Rosszpont.

2.11. Beszerzési szerződések

Az üvegzseb törvény 5. §-a előírja továbbá, hogy a „a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát” nyilvánosságra kell hozni.

Bár több ilyenről van tudomásunk (az idősek otthonába történt 10 milliós eszközbeszerzése körüli furcsaságok stb.), de szerződéseket nem találunk közzétéve.

Rosszpont!

2.12. Ajánlati felhívás

Bár törvényi előírások csak egy bizonyos összeghatárt meghaladó pályázatok, közbeszerzések esetén szabnak közzétételi kötelezettséget, előnyősnek gondolnám, ha például a helyi vállalkozók, beszállítók tájékozódhatnának ezekről az önkormányzat honlapján. Ilyeneket sajnos nem találunk községünk honlapján.

Rosszpont!

2.13. Beszerzési szabályzat

Egy olyan szabályzat, amelyben az önkormányzat lefekteti, hogy milyen elvek alapján végzi a közbeszerzési összeghatárt el nem érő beszerzéseit. Törvény nem írja elő, de Kerepes honlapján nem is találkozunk vele!

Rosszpont!

Azt hiszem nemigen tehetünk kivételt Kerepes tekintetében sem a következő megállapítások alól:

A közbeszerzési törvény, az információszabadság törvény és az üvegzseb törvény előírásaira vonatkozóan 2012-ben Magyarországon az önkormányzatok működésében nem a törvénytisztelet, hanem a törvényszegés volt a norma.

Különösen érdekes megfigyelni, hogy azokban a pontokban szerzett csupán elfogadható eredményt településünk önkormányzata, ahol amúgyis nyilvános, legtöbbször a Kerepes Rádió által is rögzített és sugárzott testületi és bizottsági ülések anyagairól volt szó. Azokon a területeken ahol a pályázatok, komolyabb ingatlanértékesítések és vásárlások, építés-beruházási folyamatok, közpénzek nagyobb tömegű felhasználása volt tapasztalható, ott bizony szégyenlős titkolózás volt tapasztalható a honlapon.

Nem cáfolja e feltételezéseket az Állami Számvevőszék tavaly Kerepesen lefolytatott vizsálata sem, amely bizony elmarasztalta településünk vezetésést az ellenőrzések, kontroll-folyamatok hiányos volta miatt.

Nem is olyan nehéz példákat sem hozni, talán a már említett idősotthoni eszközbeszerzések, vagy a soha testület elé nem került közel 7 milliós többletmunka elrendelése a Faluház átépítése kapcsán. De megemlíthetjük a többek szerint kirívóan magas áron vásárolt földterületeket, vagy hogy egy elhíresült ingatlaneladás kapcsán a testület által meghatározott külön közműfejlesztési hozzájárulás pluszban való megfizetése a szerődéskor már valahogy benne foglaltatott a vételárban, annak a projektcégnek szerződésében , amely nem tudott megalakulni a pályázat beadási határidejére, így mi sem volt természetesebb, mint hogy elhalasztották azt.

Természetesen bárki megemlíti ezeket a nem bizonyított, légből kapott szóbeszédeket, akkor az ellene van a fejlődésnek, irígy a sikerekre és nem a kerepesi emberek érdekeit szolgálja!

Fentiekkel állítások megerősítésének vagy cáfolatának megkísérlése helyett, csupán megpróbáltam kitalálni, hogy Kerepes az említett vizsgálaton ugyan hol végzett volna!

A konzekvenciákat vonják le Önök, Kedves Olvasók!

Kapcsolódó dokumentumok: 

Hozzászólások

kerepesradio képe

 

Hát kérem mi is az a korrupció ? Hofi szerint, amiből minket kihagynak.   
De vegyük komolyra a szót és a fáradtságot. Némi lexikális tudás megszerzése után a következő tetszett a legjobban.

A korrupció, a latin romlás, rontás szóból származik. A megvesztegetés olyan törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző cselekedet, aminek során valaki pénzért vagy más juttatásért vagy Juttására való kilátásért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat másokat. Persze attól függően, hogy milyen pozícióban van az előnyhöz juttató.  Egyöntetűen elfogadott definíciója nincsen, mint ahogy a korruptnak tekintett tevékenység határai is kultúráról kultúrára és korszakról korszakra változnak.

A közérdek sértésére a társadalmi feladat végzése során, a megvesztegetések módjait, fajtáit illetően, végtelen lehetőség van a hatalom birtokosai kezébe.

Miért is írok erről? Talán csak mazochista énemet élem ki? Vagy, talán mert nem értek egyet, egyes intézkedéseivel a regnáló Kerepesi hatalomnak?

Lehet, hogy sokat gondolkodom és ez árt nekem, de egy  magát meg nevezni nem kívánó, egyébként számomra hiteles, forrás szerint, Intézményeinknek ingyenes internet használatot ajánló cég üzletkötőjét többször hitegetés után megkérdezték hogy:
- ebben nekem személy szerint mi a bolt, ha ingyenes internetet adnak? -  Az üzletkötők bérből fizetésből él és nem veszteget meg senkit, hogy fogadja el az ingyenes ajánlatot.
Ez már megdöbbentő önmagában is.
A 2013. Áprilisi testületi ülésének anyagában található a levele Franka Polgármesternek, http://kerepes.hu/uploads/documents/136629534816np_eloterjesztes.pdf   

http://kerepes.hu/uploads/documents/1366295364tamogatoi_levelek.pdf

aki tarhál és kunyerál cégektől. No, ez eddig sem állt távol tőle. Bevallom, ha Kerepes érdeke, szövetkezni lehet akár az ördöggel is bizonyos határokig.

Viszont a bibi az a korrupció definiálásában van. Legyen az templom kerítés festetésére irányuló felkérés, faluház pluszmunkálatok vagy épp a kimagaslóan drága telekvásárlások vagy önkormányzati tulajdon eladásának esete.
Jelen esetben olyan cégek adományoznak nekünk, akik szerződéses viszonyban vannak a településsel. Mondhatnám függő viszonyban. Hogy mondhatunk fel nekik ezek után vagy kérhetünk számon hiányosságokat?

Elköteleztük magunkat 1 – 2 millióért és pár adag ételért? Persze ha van mégis elég vastag bőr a képén a vezetőnknek, akkor semmi baj.   

Ahogy a polgármester írta a Grant Plusz csaknem hét esztendeje tart fent jó, és településiink számára tartalmas kapcsolatot. A 865. Évforduló ünnepi alkalmából, fesztiválra és a Kerepes története című színvonalas könyv megjelentetése okán, (amit egyébként a polgármester maga ír)

a várható bekerülési költség kétezer példányban eléri a kétmillió forintot. Ennek ünnepi alkalmából kért támogatást a polgármester, a Kerepes története című könyv megjelenéséhez, amelyben természetesen az adakozó logóját köszönő sorainkkal ellátva közzé tesszük.

Önként és dalolva megadta a Grant plusz a 2 milliót. Polgármesterünk ugyan ezen könyvre utalva kérte az Elamen vendéglátó ipari ZRt-t is támogatásra.
Itt még elő is írta, meg is határozta mennyivel várja el a támogatást.
Egymillió forinttal és 250-300 adag egytálétel. Megkaptuk ezt is. 

Tudom, bizonyára túlaggodalmaskodó vagyok és Kerepes érdekeivel bizonyára ellentétesek meglátásaim. Mégis csak úgy érzem inkább, ezeket az ellenszolgáltatást nem igen tartalmazó adományokat inkább azon Kerepesi vállalkozóktól kéne kérni, akiket az elmúlt hét esztendőben a polgármester megbízásokkal halmozott el a közérdekben. Na persze ilyen nem igen volt.

Vajon a következő választási kampányát is cégekkel finanszíroztatja e majd a polgármester úr?

Springer Friedrich
(ugrojani)

 

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes