Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Mikor megy szabadságra polgármester úr?

Beküldte kerepesradio - 2015, április 2 - 08:54
kerepesradio képe

Nem kicsit pökhendi válasz hangzott el a testületi ülésen ahol szobára hívatta magát általam Franka Tibor. Megdöbbentem, de már ezen sem lepődtem meg, nem foglaltatattam ugyan szobát egy az ő általa igen kedvelt, Gödöllői eldugott panzióban inkább felhívtam figyelmét alkotmányellenes magatartására. Miért is? Többek között, mert Kerepesen eddig a polgármesterek akkor mentek szabadságra, amikor akartak és annyit, amennyit nem szégyelltek. Biztos országosan is akadna erre persze példa. Igaz eddig nem szabályozta a törvény ezt mivel nem volt beszámolási kötelezettség erre sem.
Nálunk hát nem kellett beszámolni róla mivel a polgármestereink a törvény felettinek gondolhatták magukat, miért lett volna ez másként most? Nos, a március 31. i testületi ülésen már nem vártam tovább és felhívtam a törvénytelenségre a figyelmet. Október 12 után változott a törvény. Mivel Franka Tibor folytatólagosan polgármester nem görgetheti tovább a ki nem vett szabadságát. Március 31 lett volna a határidő, míg megválthatja vagy kiveszi, ha nem tette elveszett mind.
Viszont a lentebbidézettek szerint ez éviről be kellett volna, számolni február 28-ig mikor veszi ki idei jól megérdemelt pihenését, aminek dátumától nem térhet el csak különleges esetben, de a testület engedélyével. A testület ezt a hatáskörét nem ruházhatja át a polgármesterre, de senkire sem. Az alpolgármesterre is ez vonatkozik, de az ő estében a polgármester diszponál szabadságával.
A jegyző által kötelezően vezetetett nyilvántartás szerint kimutathatónak kell lennie, a kivett szabadságnak.

Mielőtt megróna valaki, mi közöm mind ehhez? Felesküdtem én is a törvényre és kötelességem a jogsértést testületi ülésen jelezni.

Kérdés: mehet e szabadságra a polgármester az idén, ha nem tett eleget a törvény betűinek? Ezt döntse el a jogalkotás és a testület

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /189/ Mötv. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásának napjával, 2014. október 12-ével hatályon kívül helyezte a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.  /54/ törvényt (a továbbiakban: Pttv.).

A képviselő-testület, mivel a Kttv. 225/J. §-a értelmében a polgármester és alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.  

1. Polgármesteri szabadság ütemezése

A Kttv. 225/C. §-a az alábbiakat tartalmazza:

(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki  

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes