Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Gyűlöletbeszéd Szent István nevében?

Beküldte kerepesradio - 2015, október 2 - 12:09
kerepesradio képe

Egy Újságcikk mely a közpénzen kiadott Kerepesi véleményben íródott, a polgármester magánvéleményét, a közszereplő városvezető vagy a testület egyetértésével adott megnyilvánulását tükrözte e?
A kérdés azért izgalmas legalábbis számomra mivel, mint minden képviselő, nekem is, mint a többi kerepesi képviselőnek is, esküm szerint a törvénytelenségekre fel kell hívnom a figyelmet.
Ezért a következő NÖK napirenddel álltam elő. Liptay képviselő kivételével megszavazták, hogy a  következő ülésen legyen napirenden. Szerinte viszont ezzel zsaroljuk a képviselőket. Szerintem egyszerű a kérdés. Lehet e JÓ magyar egy németből? 
 

NÉMET    ÖNKORMÁNYZAT    KEREPES 

 

+ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 28/561-050 Fax: 06 28/561-060

 

---

 

 Tisztelt Képviselő-testület!

  Gyűlöletbeszédhez hasonlatos módon, Kerepes város polgármestere, a németeket sértő írásával a közpénzen kiadott helyi lapban, a szeptemberi Kerepesi Véleményben, a 3. oldalon egy cikkben, több nemzetiségre, népre és felekezetre is sértő utalást tett. Elsősorban minket azon kijelentése sért miszerint: „.. nem hiszek, abban, hogy magyar tud lenni egy német….”.

Ha a cikk írója az alkotmányos törvénnyel, renddel hivalkodik, cikkében tartsa is azt be. Magyarország alaptörvényben biztosítja nemzetiségi jogaikat és a verbális erőszak (gyűlöletbeszéd) vagy fizikai erőszak ellen is épp úgy védelmet nyújtva. Sőt alkotmányunk, alaptörvényünk, szerint is: „a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők”. Az Njt külön kitér arra, hogy: „Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát, kollektív részvételüket a közéletben, elősegíti a kulturális autonómiájuk megvalósulását, garantálja a valós közösségeik önigazgatáshoz, önkormányzatisághoz való jogát”. De, ha pusztán személyemet sértené csak, tán el is néznék, legyintve felette. Több százezren érkeztek évszázadokon keresztül hazánkba kik németek voltak, de magyarrá hazafivá váltak német nemzetiségiként is. Őket és leszármazottaikat is a több százezer Magyarországon élő németet sértett meg, abban a cikkben, mely pont Szent István nevével augusztus 20-a alkalmára íródott. De egy szóval sem említve hogy például, I. István 996-ban feleségül vette Henrik bajor herceg leányát, a későbbi II. Szent Henrik német császár testvérét, Gizellát. Pont, Szent István nevében és okán sértegetnek minket, németeket, merőben szellemével ellentétesen, hisz az Ő intelmei fiához ezt bizonyítják: „.. amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.” De, ha a dértő cikkben az államiságról és a kereszténységről áradozik, akkor kérdem én: Mindszenty József ki eredetileg Pehm Józsefként látta meg a napvilágot, vagy a hőseink, Aulich, Poeltenberg, Ormay, Láhner, Schweidel, Leiningen-Westerburg, Ők nem csak németek, és nem jó magyarok voltak? Nem volt német viszont, Vécsey tábornok apja, ki külön kérte, a fia számára a méltó büntetést. Mindannyian kerepesi képviselők települési vagy nemzetiségi, de a törvények betartására és betartatására esküdtünk fel. A Btk is külön kitér és súlyosan bünteti a közösség tagja elleni erőszakot, vagy a közösség elleni uszítást. Heinek Ottó elnök úrral a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökével beszéltem, ki hallott az esetről és kérte tőlünk a szóban forgó újságot, gondolom a megfelelő fórumon a megfelelő lépések végett. Én javaslom, ebben az esetben írásban forduljunk Kerepes Város testületéhez és a következő lehetséges alkalommal emeljünk szót Kerepes Város testületi ülésén az említett eset miatt és szólítsuk fel a testületet elnézés kérésre ellenkező esetben határolódjon el a cikkírójától, különben jogi lépéseket helyezünk kilátásba. 

Idézném itt is Ritter Imre nemzetiségi parlamenti szószólónkat, aki Johann Wolfgang von Goethe-t idézte: „A tolerancia csak egy átmeneti állapotot jelölhet, mely elismeréshez kell vezessen. Az elfogadás önmagában sértés.”
Hadd fejtsem ki Goethe idézetét a nemzetiségek vonatkozásában. Az elfogadás, a tolerancia egy nemzetiség szemszögéből olyan, mintha csak megtűrnék, elviselnék a jelenlétüket. Holott évszázadokon keresztül tették hozzá tudásukat, munkájukat, tehetségüket, az ország boldogulásához, melyben éltek, s melynek polgárai voltak. Ha kellett életüket áldozták érte. Magyarországért.  Az elfogadás tehát nem elég… Csak az elfogadás önmagában sértés. Többet akarunk, többet várunk… Elismerést.  Az elismerésre őseink élete elégséges alapot ad. Mi még dolgozunk érte… Az elismerés feltétele, alapja a megismerés. Kerepesen is számos kiváló németszármazású magyar ember él kik védték és építették Magyarországot, mert ez lett a hazájuk jó magyar emberek lettek és ezt polgármesterüknek nincs joga kétségbe vonni.
Kérem az elmondottak megvitatása után határozati javaslat elfogadását.


                                    2015.(IX.28.)-i NÖK   határozatunk szerint:

Német Önkormányzat Kerepes testülete úgy döntött, hogy a németség nemzetiségi közösségének a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő döntésével, felszólítja Kerepes Város önkormányzatának képviselő testületét, hogy a polgármesterre gyakoroljon nyomást és az kérjen nyilvánosan elnézést a kerepesi vélemény szeptemberi számának 3. oldalán írt cikkben elkövetett németek elleni sértéséért.  Amennyiben az nem teszi meg, úgy határolódjon el tőle, ellenkező esetben jogi lépést is kilátásba helyez az NÖK.

Határidő: 2015.október 30

                                                         Felelős: Springer Friedrich Horst elnök

 

Kerepes, 2015. szeptember 29                                                                                                                                                                                                                                                                                  Springer Friedrich

                                                                              elnök 

 

 

 

Hozzászólások

sinkogyorgy képe

Biztos vagyok benne, hogy akiknek a Franka-rendszer tetszik, azok teljes mértékben egyetértenek a következőkkel: "Én nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Én nem cserélnék egy langyos franciával vagy egy gőgös angollal, sem egy liberális zsidóval vagy egy lecsóországbeli amerikaival." Sem egy szőrös talpú románnal vagy egy hallgatag finnel, teszem hozzá. Mer' mink, magyarok fújjuk a passzát szelet, fodrozzuk opálosra a Balaton vizét, amit a bamba krautok Plattensee-nek csúfolnak. Sehol máshol nincs ilyen íze a gyümölcsnek, nálunk még a kínai kel is jobban ébred, mint Kínában, ahol elferdült szemű, elfajzott emberek élnek. A lőport is mi találtuk ki, csak mi nem úgy hívtuk, ahogy a kínaiak, akik nem tudtak magyarul, és nem értették, mire való. Cukornak gondolták és megették, ahelyett, hogy lődöztek volna vele. Szóval nem cserélnék a kínaiakkal, sem a hottentottákkal, nem beszélve a szingalézekről. Jó nekem itt, Magyarországon, azon belül Kerepesen, ahol van 1660 ember, aki hasonlóan (nem) gondolkodik. Megérdemlik, hogy én legyek a polgármesterük, fél szavakból értjük egymást.

 

Sinkó György

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes