Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Brutális cigánytámadás Kerepesen (is)

Beküldte vigjanos - 2012, november 30 - 23:21
vigjanos képe

Hétfőn este 9 óra körül jobbikos szimpatizánsunk dohányzás közben az ablakból észleli, hogy két "hölgy" éppen a szemközti pékségbe készül bemászni, minden kétséget kizáróan azért, hogy ... bevigyenek valamit. Miután jó Lacibetyárunk hangosan rájuk ripakodik --hiszen Ő volt a dohányos ember-- eliszkolnak, de láthatóan a lányok nem adják fel, mivel a nem messze fekvő zöldségesnél nemsokára újra próbálkoznak. Erre már Lacibetyár a 45-ös csikktaposóin a nyomukba ered, mire a páros a közeli "lila" ABC-ben próbál a polcok között menedéket találni. Némi kétoldali verbális adok-kapok után a leányok melegebb éghajlat felé távoznak. A melegebb éghajlatú Gyár utca ugyanis Kerepes déli részén található, ahol tudvalévő, hogy a lakosság szinte egésze barnább az átlagosnál.

Azt gondolhatjuk, hogy ezzel vége is lett a potenciális tolvaj-kergetőzésnek, de sajnos van ez még tovább is. A csupán önérzetükben megsértett nőnemű egyedek otthon sietve előadják a "kiccsaládnak", hogy ez a Lacibetyár súlyosan és tettleg bántalmazta, nadrágszíjjal elverte, de még "szekszuálisan" is megkísértette őket (fene a gusztusát). Nosza kapára-kaszára kapnak a honi lovagok, és elindulnak, hogy Lacibetyár baját jól ellássák. A kerepesi HÉV állomáson rossz időben-rossz helyen, éppen egy munkából hazatérő székely testvérünk álldigál, aki pechjére testalkatra és fejszőrviseletre Lacibetyárra hajaz, és sajnos nem is ússza meg ütleg-szájfelrepedés-rugdosás-zúzódások nélkül. Heten-nyolcan EGY ellen, mert így bátor az aki bátor. A hangzavarra-ribillióra többen telefonálnak, néhány percen belül 3-4 rendőrautó érkezik a helyszínre. Talán csak a gyors tizenfős rendőri megjelenés menti meg a bajbajutott honfitársunkat a komolyabb sérülésektől. Bozótharcosaink persze ekkorra már köddé válnak, de pechjükre az állomáson kikérdezett másik leányzó pillanatokon belül sorolja a neveket. A rendőrök így rövid tanácskozás után a Gyár utcai cigánytelep felé villognak el kékfényeikkel, és begyűjtik a díszes kompániát, akik már a hűvösön töltik az éjszaka hátralévő részét.

Másnap 40-50 fős jajveszékelő csapat tölti meg a Gödöllői Rendőrkapitányság auláját és az az előtti teret, ugyan engedjék már ki a maszületett, hótisztaságú báránykáikat, mert így szüreteletlenül marad a bodza, és otthon bizony nagyon rínak már a puják is utánuk, különben sem követtek el semmi komolyat! Az, hogyha nem gyorsak rendünk őrei, akkor akár agyon is verték volna az ártatlant, az szerintük nem komoly! Szerencsére a hatvani esethez hasonló TASZ-os jelenlét nem rontja tovább a helyzetet így lassan elcsitulnak a kedélyek.

Szintén még kedden vallomástételre idézik Gödöllőre a zöldséges üzlet tulajdonosát és Lacibetyárt is, minek kapcsán a szokásos jókívánságok mellett ("gitár nőjjön a hasadban és a rák pengesse") Betyárék életveszélyes fenyegetéseket is kapnak, a megöléstől a házfelgyújtásig terjedően. Ennek következtében este szolíd, 150-200 fős nemzeti érzelmű társaság múlatja az időt a Betyártanyán. Szkíta Motorosok, GárdaMotorosok, Új Magyar Gárda, Jobbik, Jobbik IT, Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, Fradi B-közép, Bertha Szilvi országgyűlési képviselő, Mi Magyarok, a Betyársereg nem éppen fajsúlytalan tizen-néhány tagja. Valamennyien biztosítottuk Lacibetyárt, hogy csak egy szavába-telefonjába kerül és bármikor összegyűlik félórán belül ugyanennyi egészsége iránt aggódó ember, sőt azt javítandó, még egy kis egészségügyi sétára is sort keríthetünk, ha éppen úgy adódik.

Szerda-csütörtök-pénteken rend és nyugalom van egész Kerepesen, állandó és számos a rendőri jelenlét a Gyár utcai telep bejáratánál, szigorú igazoltatások, helybéliek mozgása ki és be csupán két-három fős csoportokban.

El kell mondanunk, hogy csak a dícséret és a köszönet hangján lehet szólni a gödöllői és a kistarcsai rendőri vezetés és az állomány korrekt és szakszerű intézkedéseiről és hozzáállásáról. A Kistarcsai Rendőrőrs parancsnokhelyettese pedig pontos és kimerítő tájékoztatást adott a történtekről az önkormányzat testületi ülésén.

Az eseményekről, a felvetődő további kérdésekről terveink szerint holnap (dec. 01-én szombaton) délelőtt 10:00 órai kezdettel a Kerepes Rádióban tartunk beszélgetést (fogható Kerepes környékén a 97,1 MHz hullámhosszon illetve interneten a www.kerepesradio.hu weboldalról is hallgatható). Este 19:00 órai kezdettel a Kerepesi HÉV állomás melletti Betyártanyán pedig Bertha Szilvia országgyűlési képviselő tart lakossági fórumot és beszélgetést a kialakult helyzetről és a cigányság integrációjáról.

Meghívtam Kerepes Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata részéről Oláh Ibolya képviselő asszonyt, aki ígérete szerint részt vesz a fórumunkon.

Valamennyi érdeklődőt, érintettet MINDKÉT OLDALRÓL!!! szeretettel várunk!!!

Szebb jövőt!

VígJAni

Hozzászólások

Laci_777 képe

Tisztelt Víg János!

Első kérdésem, hogy: akkor most magyar vagy cigány? (T.i. akit brutálisan megtámadtak? - már ha így kell érteni a címet, mert annak olvasásakor nem tudható, hogy melyik eseményre is kell gondolni.)

Bár rögtön megjegyzem: számomra nagyon zavaró és bántó a kérdés ilyen felvetése és feltétele (is), csakhogy a kérdést azért kell így feltennem, mert maga a cikk ad okot rá, hiszen az egész írás mintha erre az ellenétre lenne kihegyezve, mintha ez lenne a fő mondanivalója azt egy konkért történetbe csomagolva. Nevezetesen egymásnak ugrassza a feleket. Nos ez az ami nagyon nem jó ill. a legzavaróbb benne...

De egy pillanatra még visszatérve a címmmel kapcsolatos kérdésre: első olvasatra úgy tűnt számomra, mintha a cím azt állítaná, hogy egy cigányt bizony brutálisan megtámadtak Kerepesen (is, de hogy hol még? azt ránk bízza). Ugyanis ez a ritkán használt szóösszetétel erre engedett következtetni (hasonlóan pl. mélyrepülés-hez vagy a magyarverés-hez stb.), amit csak fokozott a halmozott jelzős szerkezet (brutális cigánytámadás).

Azután a cikket elolvasva kiderült, hogy valójában nem erről, hanem a magyarokat (konkrátan szerencsére csak egyet) ért brutális támadásról (vagyis heyesebben "magyartámadás"-ról van szó?), amit cigányok követtek el (feltehetőleg a cikkben leírtak miatt, bár ez is csak vélelem). Mivel nem magyar tanár, hanem mérnök vagyok, nem tudom biztosan, hogy helyesen értelmezem-e az olvasottakat, minden esetre számomra első olvasásra nem volt egyértelműen megállapítható, hogy a támadó, vagy éppen ellenkezőleg, a megtámadott volt az, akire a szóösszetételben szereplő jelző vonatkozik. Összességében tehát egy félreérthető cím és elég "egymás ellen hangoló, ugrasztó" cikket sikerült itt megismerni, aminek legalább annyira nem örülök, mint magának az eseményeknek ami megtörtént (legyen szó akár lopásról - vagy annak kísérletéről -, verbális, vagy testi erőszakról, esetleg egyéb bűncslelekményről).

Álláspontom szerint ugyanis a bűn ellen (és nemcsak bizonyos - itt tárgyalt - eseteivel szemben) minden lakosnak feladata (lenne) egységesen összefogni és fellépni! Ugyanis a bűnt - és nem a bűnözőt !!! - kellene a gyűlölet tárgyává tenni. A bűn valóban lehet és kell is gyűlölni és az igazságosságot pedig gyakoroloni (vagy kedvelni, ha tetszik szeretni). Még mielőtt félre értenének hangsúlyozom: ez alatt nem a rendőrség szerepének az átvállalását, különösen nem az önbíráskodást értem! Sokal inkább a velük való hatékony és szoros együttműködést, közös célunkban: a bűn üldözésében!

Mindezekkel együtt az elkövetőt szeretnünk kell(ene, mint minden embert is!) - különös tekintettel akkor, ha belátja hibáját, megbánja tettét, mert azt, vagyis a bűnt kell(ene) gyűlölni és nem az elkövetőt (az embert)! Miért? Nemes egyszerűséggel pusztán emberi mivolta miatt! Fontos, hogy a kettőt ne keverjük össze! Pont e miatt nem tartom jónak a cikket, mert érzésem szerint a gyűlöletkeltést sugalmazza és ez nagy baj! Számomra nem követendő semmilyen faji, nemi, vallási, bőrszín, kultúra stb. alapján történő megkülönböztetés, besorolás, gyűlöletkeltés (de összeírás, listázás stb. sem - a náci eszméket hirdető és valló Jobbik és parlamenti képviselője, Gyöngyösi Márton után szabadon), valamint az ezek alapján történő általánosítás vagy éppen bűnbak keresés! Ez magatartás sajnos csak kirekesztésre, gyűlöletkelésre alkalmas, az emberek szeretetének gyakorlása helyett, pedig sokkal inkább ez utóbbira és a megbékésére van (lenne) egyre nagyobb szükség!

A fentiek miatt ezúton is bátorítok mindenkit (nemcsak az itt lakókat), hogy fogjunk össze és ne hagyjuk, hogy ez (a bűn üdözése) csak a rendőrség, vagy néhány jóérzésű, bátor, igazságszerető ember "dolga" legyen, hanem mindannyiunké! Arról nem is beszélve, hogy pont az ezen feladatot rosszul gyakoroló, hangoskodó, gyűlölködő és/vagy megosztásra törekvő emberek (még ha esetleg tudatlanok vagy megtévesztettek is) és/vagy pártok sajátítsák ki maguknak! Ez mindannyiunk feladata! Ha összefogunk, mivel egyelőre még mi vagyunk többségben, még gátat tudunk szabni és megálljt tudunk parancsolni a bűnnek (kirekesztésnek, erőszaknak, stb.) !

Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, erőt, elszántságot és kitartást, hogy minden helyeztben a fentieket felismerve és annak szellemében megfontoltan, bölcsen és értelmesen tudjon cselekedni, ha és amikor az szükségesé válik, tiszességes módon és a helyes irányba befolyásolva embertársait (magáról nem is beszélve).

Továbbá a közelgő karácsonyi ünnepekre és új évre tekintettel, az ismert nehézségek közepette és ellenére is kívánok megbékélést, nyugalmat, sok örömöt, vidámságot, sikereket!

Üdvözlettel,

Laci_777

sinkogyorgy képe

1. kérdés: Mit tegyünk, ha Kerepesen cigány, piréz, szuahéli, tunguz, szecsuáni vagy szanszkrit emberek fosztogatni kezdenek, és mi rajtakapjuk őket? Értesítsük a kistarcsai rendőrjárőrt: 06-70/263-4334.  Mindenki programozza be a mobiljába!

2. kérdés: Mit tegyünk, ha nemzeti érzelmű emberek fosztogatnak? Ugyanezt!

Sinkó György

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes