Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

1 napos rendelet? Avagy visszaállt a régi rend?!

Beküldte Laci_777 - 2012, július 5 - 23:22
Laci_777 képe

Tisztelt Kerepesi Polgárok!    Érdekes rendeletre lehettünk figyelmesek az év (2012) elején, amikor 1 napra életbe lépett, majd másnap érvényét vesztette a "... települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igyénbevételéről ..."  szóló 31/2011. (XII.16.) rendeletet, mely a 11/2011. (III.11.) rendelet módosítása volt. Elérhetősége: http://kerepes.hu/docs/rendeletek/31_2011.%28XII.16.%29.pdf    ill.    http://kerepes.hu/docs/rendeletek/11_2011._III.11._%20rendelet%20a%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20szil%C3%A1rd%20hullad%C3%A9k%20kezel%C3%A9s%C3%A9vel%20kapcsolatos%20k%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20annak%20k.pdf     Ennek 8. §-a ugyanis kimondja, hogy:"(1)  E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti."      1./ A 8. § alapján (2012) január 2-a (ami a hatályba lépést - vagyis a január elsejét - követő nap) óta Kerepesen az eredeti 11/2011. (III.11.)-i rendelet lépett ismét érvénybe... (hiszen az egy nappal előtte érvénybe lépett módosítások 2-án már érvényüket veszítették)     2./ Álláspontom szerint ezért az egy napért igazán kár volt a (2011) márciusi rendelet módosítását megalkotni...     3./ De ha már (ki tudja miért) így történt, meg tudja valaki mondani, hogy mi alapján szed az önkormányzat (nevében eljáró kht) az új rendelet alapján díjat azóta is? (Erről ugyanis a díjbeszedő nem tudott felvilágosítást adni!)     Van az olvasók között vagy a kerekasztal társaságában egy magyar tanár? Kérem segítsen nekem, hogy jól értek-e magyarul, ill. hogy jól értelmezem-e ezt a (módosító?) rendeletet (a 8. § alapján)?     (Miért tördeli át és teszi olvashatatlanná a rendszer a beküldéskor szépen megszerkesztett szöveget???)

Hozzászólások

MR mozgalom képe

Legjobb tudomásom szerint, rendelet-módosításnál ez a szövegezés 'dívik'. Ugyanis a módosító hatálybalépése napján a megváltoztatott ill. új tartalmi elemek beépülnek az eredeti rendeletbe, így maga a módosító-rendelet másnap érvényét vesztheti. (Másképpen megközelítve: egy módosításról szóló rendelet nem lehet folyamatosan érvényben.)

Üdv.

Laci_777 képe

Köszönöm a kiegészítő magyarázatot!   Nos ez valóban így van! Tehát a módosítási dátummal (2012. 01. 01-el) valóban beépülnek az új tartalmi elemek (módosítások) a "régi" rendeletbe, majd másnap azok ki is kerülnek belóle (mivel az új tartalmi elemek csak 1 napra szóltak "másnap érvényüket vesztik" - erről szól a 8. §)! Tehát akkor visszaáll az eredeti (módosítás nélküli) szabályozás (hiszen a módosítás már nincs érvényben)! Nem akarok jogászkodni, viszont szeretném megérteni a kialakult helyzetet. Én - a magyar nyelv szabályai szerint - csak így tudom ezt a módosítást értelmezni...

Laci_777

MR mozgalom képe

Nem a magyar nyelv 'szabályai', hanem a jogászok -számunkra- nyakatekertnek tűnő fogalmazási szokásai a mérvadók. A módosított rendelet nem veszti hatályát, csak a módosító maga, hiszen az egyetlen nap alatt elvégezte a dolgát, (azaz módosította a rendeletet) tehát a továbbiakban már nincs rá szükség. A rendelet, a módosító által megváltoztatott új tartalmi elemekkel (és/vagy a megváltoztatott részekkel) marad továbbra is hatályban.

Laci_777 képe

Köszönöm a jószándékú segítséget! Lehet, hogy a jogászok éppen ezt szeretnék, aminek persze az lenne az eredménye, hogy senki sem ért rajtuk kívül hozzá. Ez helyén való és rendben is van, ha csak a maguk közötti kommunikációról beszélnék.     De itt nem erről van szó!    Olyan átlag magyar, kerepesi emberekről (polgárkról) van szó, akinek (mi több akikért) készülnek ezek a rendeletek, ill. akiktől ezen rendeletek betartását várják. De akkor minimálisan is úgy kell meghozni és megfogalmazni (magyarul!) a szabályokat, hogy az világos, érthető, mi több betartható is legyen. Ebben minimális elvárás, hogy (mivel magyarul elvileg mindnki tud) akiknek az készül, azoknak minél érthetőbb legyen. Ha ez nem valósul meg, akkor baj van! Klasszikust idézve, nem kicsi, nagy baj!    Ez a rendelet magyarul értelmezve mindössze 2012. január 1-én volt érvényben, majd visszaállt a régi rend.    Ebből (a magyar nyelv értelmezhetőségéből) kell kiindulni és nem a jogászkodásból.    (Egyébként - tisztelet persze a kivételnek, de - a jogászoknak sem ártana végre megtanulni magyarul és érthetően megfogalmazni amit el akarnak érni. Továbbá a képviselőinknek pedig minket képviselve elérni, hogy ennek megfelelően szülessenek meg a határozatok.)    Ha ez nem fontos, akkor bármilyen nyelven kiadhatnák (hiszen úgysem lesz betartva, mivel nem a bertatás a cél)!    Ezt vélem ebben a rendeltben is felfedezni, de ennek ellenére mégis magyarul adták ki!   Akkor azt nekünk meg kell érteni!  A köz érdekében ténykedőtől ezt kifejezett elvárás!!!     Nem vagyok egyébként biztos abban (bár a bírák is jogi végzettségűek), hogy ez kiállná a próbát.  Ugyanis elsősorban nekik is az a feladatuk, hogy értelmezzék azt (természetesen magyarul). Amennyiben ezt teszik(tennék), nem igazán juthatnának más megállapításra (mint én)...   Bár sajnos tapasztalható néha, hogy erre rácáfolnak. De ettől még igenis a magyar nyelv szabályainak kell megfelelniük éppen az előbb leírtak (érthetőség, betarthatóság stb.) miatt!    (A magam részéről pedig nem vagyok hajlandó egy rossz gyakorlat miatt egy rossz utcába bemmeni és ezáltal elfogadni a rossz gyakorlatot. Szerintem mindig törekedjünk arra, ahogyan kellene a dolgoknak működnie és erre hívjuk fel a figyelmet - ha már ennyire el is csúsztak is dolgok. Ha erről lemondunk, akkor úgy járhatunk, mint a fudokló aki feladja! Nem mondom, hogy erre nem lenne nagy a késztetés! De hát akkor még inkább fontos, hogy felemeljük a hangunkat és még hangosabban hívjuk fel erre a figyelmet - egészen addig amíg meg nem hallják és nem vátoztatnak a dolgokon!)

Laci_777

MR mozgalom képe

Számomra teljesen értelmezhető a módosító rendelet 8-as paragrafusa. Magyarul van leírva, és az időrendet is figyelembe véve nehéz félreérteni. Azaz: adott napon a módosító hatálybalép, elvégzi a módosításokat, majd másnap a módosító rendelet (tehát nem a helyi rendeletbe már beépült módosítások!) hatályon kívül helyeződik. Írták volna tán azt, hogy 'hatálybalépése utáni napon a rendeletmódosító dolgavégeztével kiüresedik, ezért (és a későbbi esetleges jogi zűrzavarok elkerülése miatt) hatályát veszti'? Hogyan lehetne megfogalmazni másképp, érthetőbben? A módosító nem közvetlen az átlag polgároknak szól, és ez a megfogalmazás nem egyedi eset, hanem teljesen szabványos, mindenhol és gyakran használt formula.

A módosító rendelet egyébként nem is maradhatna hatályban, mert akkor bármikor elő lehetne rángatni, és a később bekövetkező (azaz nálánál újabb) módosításokkal szemben bármikor meg lehetne lobogtatni, hogy: "Hahó, ez a régi módosító még hatályos, módosítsuk csak vissza e szerint a rendeletet!"

A lényeg az, hogy a módosító rendelet nem egy, a jövőben állandóan fennálló helyzetet hivatott rögzíteni (mivel arra a helyi rendelet való), hanem egy változtatás vagy tartalmi kiegészítés igényét, és bevezetésének időpontját a megnevezett helyi rendeletbe. Azaz a módosítónak nem kell egy napnál tovább hatályban maradnia, hisz a megváltozott részleteket attól kezdve már a helyi rendelet tartalmazza. A helyi rendeletet pedig a módosító nem helyezi hatályon kívül.

Ezekre a 'sorrendiségekre' és megfogalmazásokra a jog egyéb területein is érdemes figyelni. Felfedezhető, hogy az efféle szövegezéseknek megvan a sajátos logikája, és legtöbbször a szükségességük is megérthető.

Abban viszont egyetértek, hogy a 'hivatalos jogi szövegezés' sok esetben nyakatekertnek és feleslegesnek tűnik, valamint a hétköznapi szóhasználattól és 'gondolati felépítésektől' messze áll.

Üdv.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes